การประมูลครั้งล่าสุด

ประมูลรำข้าวสาลี

การประมูลรำข้าวสาลีครั้งที่ 14/2562

ประจำวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562          ครั้งที่ 14
จำนวน   19,000  กระสอบ
ราคาประมูลสูงสุด 
6.25  บาท
สถานที่เปิดประมูล 
ห้องประชุมชั้น 3
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)ครั้งถัดไป    ราคาย้อนหลัง
การประมูลครั้งถัดไป

ประมูลรำข้าวสาลี

การประมูลรำข้าวสาลีครั้งที่ 15/2562

ประจำวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562          ครั้งที่ 15
จำนวน   - กระสอบ
ราคาประมูลสูงสุด 
- บาท
สถานที่เปิดประมูล 
ห้องประชุมชั้น 3
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)การประมูลย้อนหลัง

ค้นหา

รอบวันที่ 

ผลการค้นหา