การประมูลครั้งล่าสุด

ประมูลรำข้าวสาลี

การประมูลรำข้าวสาลีครั้งที่ 3/2563

ประจำวันศุกร์ที่  7 กุมภาพันธ์ 2563          ครั้งที่ 3
จำนวน   24,000  กระสอบ
ราคาประมูลสูงสุด 
6.82  บาท
สถานที่เปิดประมูล 
ห้องประชุมชั้น 3
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)ครั้งถัดไป    ราคาย้อนหลัง
การประมูลครั้งถัดไป

ประมูลรำข้าวสาลี

การประมูลรำข้าวสาลีครั้งที่ 4/2563

ประจำวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563          ครั้งที่ 4
จำนวน  - กระสอบ
ราคาประมูลสูงสุด   
- บาท
สถานที่เปิดประมูล 
ห้องประชุมชั้น 3
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)การประมูลย้อนหลัง

ค้นหา

รอบวันที่ 

ผลการค้นหา