การประมูลครั้งล่าสุด

ประมูลรำข้าวสาลี

การประมูลรำข้าวสาลีครั้งที่ 4/2564

ประจำวันศุกร์ที่  19 กุมภาพันธ์ 2564          ครั้งที่ 4
จำนวน    22,000 กระสอบ
ราคาประมูลสูงสุด   
  7.85 บาท
สถานที่เปิดประมูล 
ห้องประชุมชั้น 4
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)ครั้งถัดไป    ราคาย้อนหลัง
การประมูลครั้งถัดไป

ประมูลรำข้าวสาลี

การประมูลรำข้าวสาลีครั้งที่ 5/2564

ประจำวันศุกร์ที่  5 มีนาคม 2564          ครั้งที่ 5
จำนวน    - กระสอบ
ราคาประมูลสูงสุด   
  - บาท
สถานที่เปิดประมูล 
ห้องประชุมชั้น 3
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)การประมูลย้อนหลัง

ค้นหา

รอบวันที่ 

ผลการค้นหา