การประมูลครั้งล่าสุด

ประมูลรำข้าวสาลี

การประมูลรำข้าวสาลีครั้งที่ 23/2563

ประจำวันศุกร์ที่  13 พฤศจิกายน 2563          ครั้งที่ 23
จำนวน   25,000 กระสอบ
ราคาประมูลสูงสุด   
 7.35 บาท
สถานที่เปิดประมูล 
ห้องประชุมชั้น 3
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)ครั้งถัดไป    ราคาย้อนหลัง
การประมูลครั้งถัดไป

ประมูลรำข้าวสาลี

การประมูลรำข้าวสาลีครั้งที่ 24/2563

ประจำวันศุกร์ที่  27 พฤศจิกายน 2563          ครั้งที่ 24
จำนวน   -กระสอบ
ราคาประมูลสูงสุด   
 -บาท
สถานที่เปิดประมูล 
ห้องประชุมชั้น 3
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)การประมูลย้อนหลัง

ค้นหา

รอบวันที่ 

ผลการค้นหา