การประมูลครั้งล่าสุด

ประมูลรำข้าวสาลี

การประมูลรำข้าวสาลีครั้งที่ 23/2562

ประจำวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562          ครั้งที่ 23
จำนวน   24,000 กระสอบ
ราคาประมูลสูงสุด   
 7.55 บาท
สถานที่เปิดประมูล 
ห้องประชุมชั้น 3
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)



ครั้งถัดไป    ราคาย้อนหลัง
การประมูลครั้งถัดไป

ประมูลรำข้าวสาลี

การประมูลรำข้าวสาลีครั้งที่ 24/2562

ประจำวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562          ครั้งที่ 24
จำนวน   - กระสอบ
ราคาประมูลสูงสุด   
 - บาท
สถานที่เปิดประมูล 
ห้องประชุมชั้น 3
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)



การประมูลย้อนหลัง

ค้นหา

รอบวันที่ 

ผลการค้นหา