การประมูลครั้งล่าสุด

ประมูลรำข้าวสาลี

การประมูลรำข้าวสาลีครั้งที่ 21/2563

ประจำวันศุกร์ที่  16 ตุลาคม 2563          ครั้งที่ 21
จำนวน   32,000กระสอบ
ราคาประมูลสูงสุด   
 7.46บาท
สถานที่เปิดประมูล 
ห้องประชุมชั้น 3
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)ครั้งถัดไป    ราคาย้อนหลัง
การประมูลครั้งถัดไป

ประมูลรำข้าวสาลี

การประมูลรำข้าวสาลีครั้งที่ 22/2563

ประจำวันศุกร์ที่  30 ตุลาคม 2563          ครั้งที่ 22
จำนวน   -กระสอบ
ราคาประมูลสูงสุด   
 -บาท
สถานที่เปิดประมูล 
ห้องประชุมชั้น 3
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)การประมูลย้อนหลัง

ค้นหา

รอบวันที่ 

ผลการค้นหา